De Visie van Eco-Care

Mooie natuurvijver

Eco Care Gorris legt niet zomaar een natuurtuin aan. 

Wij leggen onderhoudsvriendelijke tuinen aan, daarbij zijn de natuurlijke omstandigheden steeds een voorbeeld. Door de natuur de kans te geven zijn werk te doen en haar niet tegen te werken door onnatuurlijke situaties te creëren, levert dit veel minder werk op.
Dit doen we onder andere door diversiteit in aanleg zoals hoogteverschillen, water, hergebruik van materialen en diverse goed op elkaar afgestemde plantensoorten.

Door bodembedekkers te laten groeien kan er op die plaatsen geen onkruid ontstaan en wordt de grond beschermd tegen uitdroging. Dat scheelt weer werk met wieden. Tevens bieden ze het dierenleven een onderkomen, die op hun beurt weer overlast van insecten kunnen tegen gaan.

Door hergebruik van hemelwater hoeft de grond niet extra nat gehouden te worden ten tijde van droogte.