Trots laten wij u weten dat Eco-Care hoveniers wederom in de prijzen is gevallen. Eco-care haalde brons met de Duurzaamste tuin van Nederland 2012. Een overzicht van de ingezonden tuin vind u op onze site onder het kopje Tuin in het oosten des lands”.

De criteria voor de wedstrijd waren; Het ontwerp van de tuin, bezien vanuit duurzaamheids oogpunt. De keuze van de toegepaste materialen, bezien vanuit duurzaamheidsoogpunt. De manier waarop in de tuin is omgegaan met waterbeheer, voeding en bemesting, gewasbescherming, bodem, recycling, energiegebruik, diervriendelijkheid, biodiversiteit en geluidsoverlast.

prijsuitreiking-duurzaamste-tuin-2012

 Goud Van Mierlo Tuinen Zilver Giel van de Palen Brons Eco-Care Loek Gorris

brons-duurzaamste-tuin-2012

 Brons,voor Eco-Care duurzaamste tuin van nederland