Een manier om meer leven in uw tuin te krijgen is een bloemenweide aanleggen. De bloemzadenmengsels die wij gebruiken zorgt ervoor dat er het hele bloeiseizoen door bloemen te zien zijn. Bovendien trekt het enorm veel insecten zoals bijen aan die op hun beurt weer vogels aantrekken.

Aan het einde van het seizoen wordt de bloemenweide gemaaid en laten we het maaisel enige dagen liggen zodat het zaad van het maaisel zich weer uit kan gaan zaaien.